Valná hromada FC Litětiny

17.01.2016 15:35
Dne 16.1. 2016 se v Hostinci U Horáků konala Valná hromada FC Litětiny. Na valnou hromadu dorazilo celkem aktivních 19 členů FCL, což znamenalo, že účast byla 51%  Předmětem této valné hromady byly tyto body: nové stanovy názvu klubu - oficiální název je Sportovní klub FC Stavospol Litětiny z.s. Dalším bodem VH bylo sdělení ohledně hospodaření klubu, volba nového předsedy, výboru a kontrolní komise. Slovo dostal trenér, nový předseda a pokladník mužstva a na závěr proběhla diskuze. 51% účast umožnila, že se mohlo hlasovat o nových pozicích v klubu. Z pracovních důvodů pozici předsedy složil Radek Pištora, který funkci vykonával dva roky. Ve volbě předsedy byly dva kandidáti Jindřich Kremlička a Michal Jirout a většina členů se shodla na Jindřichovi Kremličkovi. Další členové výboru a kontrolní komise, dostala plný počet hlasů. Do dalšího funkčního období byly, zvoleni:
 
Předseda: Jindřich Kremlička
Místopředseda: Petr Strakoš
Jednatel: Karel Pěkný
Pokladník: Jaroslav Veverka st.
Člen výboru: Michal Jirout
Kontrolní komise: Jan Kaplan, Jaroslav Veverka ml., Libor Hájek ml.